Κυριακή, Οκτώβριος 02, 2011
Σύνδεση

Υπηρεσίες

images55

Φεστιβάλ

roskilde-festival-orange-scene-408

Facebook Δώρα

Facebook gifts

Κανόνες για αγγελίες

Σε περίπτωση που μία αγγελία απορριφθεί λόγω παραβίασης των όρων, ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να την τροποποιήσει. Η ιστοσελίδα Antallaktiki.gr διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίζει αν μία αγγελία δεν ανταποκρίνεται στους όρους και το πνεύμα της. Οι όροι ανανεώνονται διαρκώς και είναι πιθανό να τροποποιηθούν με την πάροδο του χρόνου.

 

Τίτλος και Περιγραφή αγγελίας:

Ο τίτλος και η περιγραφή της αγγελίας πρέπει να περιγράφει το προϊόν ή την υπηρεσία που διαφημίζεται, ονόματα εταιριών ή  URL(διευθύνσεις ιστοσελίδων) δεν επιτρέπονται. Δεν επιτρέπονται περιττοί χαρακτήρες στον τίτλο. Η Ιστοσελίδα Antallaktiki.gr  διατηρεί το δικαίωμα να προσαρμόσει τον τίτλο της αγγελίας ώστε να είναι σύμφωνος με τους κανόνες. Το προϊόν ή η υπηρεσία πρέπει να  περιγράφονται στο κείμενο της αγγελίας.Δεν επιτρέπεται η απλή παράθεση σύνδεσμου προς άλλη σελίδα. Τα κείμενα των αγγελιών δεν  πρέπει να είναι αντιγραφή άλλων, αυτά προστατεύονται από νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.Μπορείτε να χρησιμοποιείσετε λέξεις-  κλειδιά (tags) στην αγγελία σας τα οποία θα είναι σχετικά με την περιγραφή της αγγελίας μονολεκτικά. Λέξεις-Κλειδιά (tags) που θα  περιέχουν διαφημίσεις,βρισιές,συνδέσμους ή κάποιο περιεχόμενο ανεξάρτητο απο το περιεχόμενο της αγγελίας θα διαγράφονται αυτόματα.

Γλώσσα:

Επιτρέπονται αγγελίες γραμμένες στα ελληνικά μόνο.

Κατηγορίες:

Η αγγελία πρέπει να τοποθετείται στην κατηγορία που περιγράφει καλύτερα το προϊόν ή την υπηρεσία. Η ιστοσελίδα Antallaktiki.gr μπορεί να την μετακινήσει στην κατάλληλη κατηγορία αν χρειαστεί. Προϊόντα και υπηρεσίες που δεν ταιριάζουν στην ίδια κατηγορία πρέπει νατοποθετηθούν σε ξεχωριστές αγγελίες.

Διπλότυπα:

Δεν επιτρέπεται να τοποθετείτε αγγελίες με το ίδιο αντικείμενο, υπηρεσία ή εργασία πάνω από μία φορές. Πρέπει να  διαγράψετε την παλιά  αγγελία πριν τοποθετήσετε τη νέα. Δεν επιτρέπεται επίσης να τοποθετείτε αγγελίες με τα ίδια προϊόντα, υπηρεσίες ή εργασίες σε  διαφορετικές κατηγορίες ή περιοχές.

Σύνδεσμοι:

Οι σύνδεσμοι στην αγγελία πρέπει να έχουν σχέση με το προϊόν ή την υπηρεσία που προβάλλεται. Οι γενικοί όροι για την αγγελία ισχύουν και για το σύνδεσμο. Δεν επιτρέπεται σύνδεσμος προς άλλη ιστοσελίδα αγγελιών ή δημοπρασιών.

Εικόνες:

Οι εικόνες στην αγγελία πρέπει να έχουν σχέση με το προϊόν ή την υπηρεσία που προβάλλεται. Τα λογότυπα εταιριών δεν επιτρέπονται ως εικόνες ,με εξαίρεση την κατηγορία «Υπηρεσίες» και συγκεκριμένα τις υποκατηγορίες: Δωρεάν Διακοπές Ανταλλαγή με Εργασία, Εργασία με ανταλλαγή Προϊόντων, Ανταλλαγή Υπηρεσιών Εκμάθησης. Δεν επιτρέπεται η χρήση εικόνων από αγγελίες άλλων χωρίς την έγκρισή τους. Αυτά προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Κατάσταση Προϊόντων:

Ο χρήστης που θα εισάγει μία αγγελία εκτός απο πρόσφατη φωτογραφία θα πρέπει να αναφέρει και σε τί κατάσταση βρίσκεται το προϊόν στο οποίο θα γίνει η διαπραγμάτευση είτε αυτή είναι ανταλλαγή είτε δωρεά.

Κανόνες για κατοικίδια και ζώα:

Τα ζώα που Χαρίζονται στην ιστοσελίδα Antallaktiki.gr θα πρέπει να συμμορφώνονται με το Ελληνικό δίκαιο και τους κανονισμούς.

Νόμιμα προϊόντα:

Οι αγγελίες προϊόντων των οποίων η πώληση/ανταλλαγή/δωρεά απαγορεύεται σύμφωνα με τον Ελληνικό νόμο δεν επιτρέπονται στην ιστοσελίδα Antallaktiki.gr .

Προσβλητικό περιεχόμενο:

Αγγελίες ή εικόνες που μπορούν να θεωρηθούν προσβλητικά για άτομα, εθνότητες ή δημόσια πρόσωπα δεν επιτρέπονται.

Απαγορευμένα προϊόντα ή υπηρεσίες:

Η ιστοσελίδα Antallaktiki.gr έχει περιορισμούς για συγκεκριμένα προϊόντα ή υπηρεσίες. Για παραδείγματα πατήστε εδώ.

Μη ρεαλιστικές προσφορές:

Οι μη ρεαλιστικές προσφορές δεν επιτρέπονται. Η ιστοσελίδα Antallaktiki.gr έχει το δικαίωμα να απορρίπτει οτιδήποτε μη ρεαλιστικό

Πρόσθεσε σχόλιο


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση

Search

Εύρεση
Κατηγορίες
COUNTRY
REGION Επέλεξε νομό
 

Event Wall

Login